DOKUMENTY, BALÍKY, PALETY
SPOĽAHLIVO RÝCHLO PO CELOM SVETE
Jazyk :svkengde
LETECKÁ
A NÁMORNÁ DOPRAVA
Letecká preprava
  • On board Courier
  • Celosvetové kusové zásielky
  • Pick ups
  • Road Feader Service – Letisko Schwechat – SK, CZ, HU, PL
Námorná doprava
  • LCL, FCL
  • Pick ups
  • Temperované kontajnery
  • Viacere týždenné zberné služby SK - Hamburg,Bremen, Koper, Rotterdam
SEL Slovakia Express Logistik s.r.o Pri Šajbach 1 831 06 Bratislava | Tel: +421 2 6820 7111 | Fax: +421 2 6225 0293