DOKUMENTY, BALÍKY, PALETY
SPOĽAHLIVO RÝCHLO PO CELOM SVETE
Jazyk :svkengde
SKLAD
Sklad
  • Krátko a dlhodobé skladovanie
  • Schválený príjemca-miesto pre colné účely
  • Elektronické riadenie skladu
  • 24 h strážený areál
Doplnkové služby
  • Kommissionierung
  • Konfekcia
  • Neutralizácia
  • Prekladka tovaru
SEL Slovakia Express Logistik s.r.o Pri Šajbach 1 831 06 Bratislava | Tel: +421 2 6820 7111 | Fax: +421 2 6225 0293